Privacy verklaring Parts Smart Shop

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://Parts Smart.nl/, bij het gebruik van de webwinkel van Parts Smart, alsmede bij de dienstverlening van Parts Smart Shop  


Parts Smart respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met deze informatie en de verwerking hiervan.


Op grond van de AVG wordt Parts Smart in haar rol jegens de opdrachtgever aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens Parts Smart van u verwerkt en wat Parts Smart met deze persoonsgegevens doet.


 


Gebruik van onze diensten


Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt Parts Smart u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Parts Smart en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren. Hierbij gaat het met name om het versturen van de bestelling naar u (indien van toepassing), alsmede het versturen van de factuur naar u.


 


Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Parts Smart De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij Parts Smart daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Parts Smart


 


De persoonsgegevens


Parts Smart verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening:


 


-       Voor- en achternaam;


-       Adresgegevens;


-       Telefoonnummer;


-       E-mailadres;


 


De AVG-grondslag


Parts Smart verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:


 


Grondslag 1 -  Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst


De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u  gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden c.q. het leveren van de bestelde producten.


 


Gegevensverwerking


Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Parts Smart verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening c.q. levering van producten.


 


De bewaartermijnen


Doctor Mobile Den Haag voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Parts Smart bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.


De beveiligingsmaatregelen


Parts Smart heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt Parts Smart onder andere gebruik van beveiligde computers en software.


Uw rechten


Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:


-          Recht op inzage;


-          Recht op rectificatie en aanvulling;


-          Recht op vergetelheid;


-          Recht op beperking van de verwerking;


-          Recht van bezwaar


Parts Smart heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@doctormobiledenhaagxl.nl. Parts Smart zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.


 


Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Parts Smart en op de website.  Parts Smart kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.


 


Parts Smart Shop  2021


 

free-delivery

GEEN VERZENDKOSTEN

factureer meer dan € 40 gratis verzending Bij PostNL

credit-cards-payment

ONLINE BETALING

Betalingsmethoden.

24-hours (1)

24/7 SUPPORT

Onbeperkte helpdesk.

shield

100% VEILIG

Bekijk onze voordelen.

exchange

GRATIS RETOUR

Volg of annuleer bestellingen.

Shopping cart

Sign in

No account yet?

Facebook Twitter Instagram Pinterest WhatsApp WhatsApp TikTok
Gebruik cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. In de sectie "Parts Smart Site" gaat u akkoord met het aanvullende gebruik van cookies.
Shop
0 Wishlist
0 items Cart
My account